Městská hokejová liga Litomyšl

 

                                                 Soutěžní řád MHL Litomyšl

1. Předpis:

Startují hráči starší osmnácti let, kteří nehrají žádnou soutěž organizovanou ČSLH nebo jiných národních soutěží na jakékoliv úrovni, tj. od okresního přeboru po NHL. Jakmile bude některý hráč v takové soutěži uveden v Zápise o utkání nesmí nastoupit v MHL. Hráči kterým není při zahájení nového ročníku osmnáct let, doloží před prvním zápasem písemné potvrzení podepsané od obou zákonných zástupců (pokud je jen jeden tak od jednoho), kde bude uvedeno:

"Souhlasíme se startem  "jméno hráče"  v MHL Litomyšl a bereme na vědomí, že účast v této soutěži je na vlastní nebezpečí." 

Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem na příslušném tiskopise.

2. Technická ustanovení:

2.1) Nejvyšším orgánem MHL  je Valná hromada. Ta se skládá ze zástupců všech mužstev.

2.2) MHL řídí výkonný výbor který je složený ze zástupců všech mužstev a to: Radek Novotný (HPS Osík+ obsazování rozhodčích a časomíry), Petr Pešina (zástupce pořadatele + HC 2006), Milan Kotlár (Tygr team), Václav Kadlec (Dřevostavby/Cerekvice), Václav Záleský (ZD Dolní Újezd).

2.3) Funkce člena VV není časově omezena. Při odstoupení některého člena bude doplněn další.
2.4) VV MHL řeší všechny vzniklé sporné situace, vede disciplinární řízení s hráči, kteří obdrží vyšší trest, za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. VV MHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu MHL (např. hraje načerno v ČSLH, opakované konflikty či rvačky, atd).
Rozhodnutí VV MHL ve sporných případech je konečné, pro všechny účastníky MHL závazné a není proti němu odvolání.

2.5) Prezentace MHL na webu www.mhllitomysl.webnode.cz, el. pošta MHL a el. pošta na web je Whitman@seznam.cz

3. Finanční náležitosti:

Startovné bude 23.000.- Kč. Před začátkem soutěže bude zaplacena částka za rozhodčí a časomíru, která činí 5. 200.- Kč a 500.- Kč na chod webových stránek. Dále pak mužstva před začátkem soutěže zaplatí kauci 1.000.- Kč, ze které budou hrazeny případné nezaplacené pokuty z posledního zápasu. Zbylá část kauce v případě zaplacení všech pokut kauce celá bude vrácena.

4. Podmínky účasti:

4.1) Zaplacení celého startovného do začátku MHL nebo alespoň poloviny této částky formou faktury. Do 30.11. 2014 pak doplatit zbylou polovinu. V opačném případě bude mužstvo z MHL okamžitě vyloučeno.

4.2) Do začátku MHL vyplnit soupisku mužstva která obsahuje:

- plný název týmu

- údaje o vedoucím družstva + 1 zástupce (mohou být hráči, příjmení, jméno, e-mail, telefon)

- úplné údaje o hráčích - maximálně 25 hráčů.. U všech hráčů uvést příjmení, jméno a datum narození. Doporučuje se zapsat pouze jisté hráče a nechat si pro případ potřeby místa volná.

- dodat od každého hráče MHL na soupisce jednu barevnou fotografii (formát na doklad)

- pokud není na soupisce uvedeno všech 25 hráčů, je možno hráče do tohoto počtu dopisovat a to do 31.12.2012

- přestupy hráčů jsou povoleny do 31.12. 2013, za předpokladu, že mužstvo do kterého hráč přestupuje má volné místo na soupice

- valná hromada povoluje start brankářů za jakékoliv mužstvo hrající MHL nebo za mužstvo hrající nově založenou Městskou ligu v bezkontaktním hokeji neregistrovaných. Brankář však musí být zapsán na soupisce některého mužstva ať z jedné nebo druhé soutěže.

- k soupisce bude přiložen tiskopis, kde budou zapsáni všichni hráči týmu a kde každý hráč svým podpisem potvrdí, že startuje na vlastní nebezpečí. Tento tiskopis bude k dostání v deskách se soupiskama u ledařů. Na tento tiskopis vedoucí mužstva dopíše prohlášení, že mužstvo souhlasí se soutěžním řádem MHL Litomyšl a bude se jím řídit a respektovat jej. To to prohlášení potvrdí svým podpisem.


  4.3) Jednotné dresy s čísly od 1 do 99.

5. Hrací řád:

5.a. Výstroj hráčů:
Povinností každého hráče MHL, je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí. Místo hokejových kalhot jsou povoleny kalhoty na in-line hokej. Na vyžádání kapitána soupeře provede rozhodčí kontrolu kompletnosti výstroje určeného hráče. Při zjištěném nedostatku (chybí rukavice, holeně, hrudník,helma, kalhoty) je hráč vyloučen na 2 minuty a bez nápravy se neúčastní další hry.
Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musí přizpůsobit, nebo vzít rozlišováky.

5.b. Řízení utkání:
MHL je soutěží podle pravidel ČSLH s jistými odchylkami.

5.b1.ROZHODČÍ

-na každý zápas jsou delegování dva rozhodčí regionální úrovně. Odměna pro rozhodčí činí 250.- Kč za 1 zápas od každého mužstva. Tým, který požaduje rozhodčí tři (čtyři), tak si dá minimálně 7 dní před zápasem požadavek na VV a uhradí 250,- na každého dalšího rozhodčího. Když se sejdou požadavky obou soupeřů, tak platí každý půlku a finance jsou vyrovnány před začátkem zápasu.
Nespokojenci, jejichž hra je prý na znatelně vyšší úrovni, než úroveň místních sudích, mají možnost zajistit si (3 dny předem nahlásit VV a soupeři) na své náklady „lepšího" rozhodčího - s vyšší kvalifikací než III třída. Ten již jistě bude splňovat jejich výkonnostní kriteria.

Rozhodčí vždy po zápase čitelně na zadní stranu popíší udělené vyšší tresty, pokud takovéto byly uděleny.

Pozor na hokejové pravidlo, které ještě není stále všeobecně zažité : prav. č 572 - PROTEST KAPITÁNA A NÁHRADNÍCH KAPITÁNŮ :
Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, uloží se mu osobní trest (10‘). Pozn. : u ostatních hráčů to již bylo jasné dřív (550),
Neúctu a nerespektování rozhodčího nelze tolerovat. VV si vyhrazuje právo okamžitého potrestání nebo vyloučení hráče z MHL a to nově i za přestupek, který nebyl rozhodčím na ledě potrestán.

5.b.2 Časomíra

Na každém zápase bude přítomen časoměřič, který bude zárověň plnit i funkci zapisovatele. Jeho odměna bude činit 150.- Kč za 1 zápas (75.- Kč od každého mužstva)..

5.b.3.Rozdíly od pravidel LH
Minimální počet hráčů k začátku utkání je jeden brankář a 5 hráčů v poli. Tým musí v průběhu zápasu vždy ke hře postavit požadovaný počet hráčů. Při nedostatku hráčů následuje kontumace 0:5 a využití ledu dle dohody,
V MHL není omezen kontakt protihráčů. Trestají se však náznaky sekání, hákování apod. Zvýšená pozornost je věnována kontaktům s brankářem, hráče bez kotouče a nesportovnímu chování (urážky, pokřikování a zdržování hry).
Po signalizaci trestu rozhodčím potrestaný hráč ihned po signalizaci trestu opustí hrací plochu. Jestliže on, nebo jeho spoluhráč(i) protestují a diskutují, což vyvolá zdržování hry, rozhodčí „přidá" stejnému hráči další trest +2min. za zdržování hry.

Čekací doba je stanovena na 10 minut od oficiálního začátku utkání. Pokud mužstvo nenastoupí po uplynutí této doby alepsoň s minimálním počtem hráčů, bude utkání kontumováno.

Neustávající postupná kritika rozhodčího hráčem při zápase se posuzuje následovně:
- trest 10 min

- druhý trest 10 min
- OK

- TH
- Kontumace utkání 0-5 a předání píšťalky protestujícímu týmu, kterého libovolný hráč dopíská již jen přátelský zápas.

5.c Zápis o utkání

Obě mužstva vyplní před utkáním čitelně celými jmény hráčů zápis o utkání. Povinnost mít zápis o utkání má mužstvo označené jako domácí. Za správné vyplnění zápisu odpovídá vedoucí mužstva, který zápis také před utkáním na přední straně podepíše. Stejně tak učiní před utkáním i kapitán. Pokud byly v zápase uděleny vyšší tresty je povinností kapitána tyto tresty podepsat na zadní straně zápisu kde je popíše rozhodčí.

V případě, že hráč, který vstřelí branku nebude zapsán v zápise o utkání, branka nebude uznána a hráč se již nesmí zapojit do hry.

 

                         HRACÍ SYSTÉM MHL LITOMYŠL 2013/2014

Mužstva se mezi sebou utkají čtyřkolově každý s každým. Konečné pořadí určí tabulka.

Bodování zápasů:

Výhra v normální hrací době 3 body, výhra po SN 2 body, prohra po SN 1 bod, prohra v normální hrací době 0 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

1. vzájemný zápas

2. rozdíl skóre

3. vyšší počet vstřelených branek

V případě, že se nerozhodne ani po výše zmíněných bodech, rozhoduje vzájemná minitabulka a v ní skóre ze vzájemných zápasů.

Hrací doba

Hrací doba je 3 x 16 minut čistého času bez úpravy ledu.

Pokuty a tresty v MHL Litomyšl.

Před začátkem soutěže složí každé mužstvo kauci 1.000.- ze které budou uhrazeny pokuty udělené v posledním kole.

2' + 2' 150.- Kč.

10’OT 150.-Kč. Za třetí desetiminutový trest 1 zápas stop, za šestý 2 zápasy atd.

OK 300.- Kč + automaticky 1 zápas stop. VV MHL dle charakteru přestupku může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 600.-Kč a trest vynese VV MHL. Při třetím 900.- Kč  a trest vynese VV MHL.

5 + OK za zranění soupeře, při prvním provinění pokuta 300.- Kč a stop na 5 zápasů, při druhém provinění pokuta 600.- Kč a stop na 1 rok, při třetím provinění pokuta 900.- Kč a doživotní vyloučení z MHL.

5 + TH za zranění soupeře, při prvním provinění pokuta 500.- Kč a stop na 8 zápasů, při druhém provinění pokuta 1.000.- Kč a stop na 2 roky, při třetím provinění pokuta 2.000.- Kč a doživotní vyloučení z MHL.

5 + OK za rvačku bez zranění, pokuta 300.- Kč a stop na 2 zápasy.

Nesportovní chování (hrubé urážky rozhodčího) - trest OK, pokuta 300.- Kč a stop na 5 zápasů.

Nesportovní chování (odmítnutí opustit území rozhodčích) - trest OK, pokuta 300.- Kč a stop na 3 zápasy.

TH 500.- Kč + automaticky 1 zápas stop. VV MHL dle charakteru přestupku může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 1000.- Kč a trest vynese VV MHL. Při třetím 2000.- Kč a trest vynese VV MHL.

Pokud se hráč, který byl již potrestán trestem zastavení činnosti na 5 a více zápasů dopustí dalšího přestupku za který by mu VV MHL měl udělit další takto vysoký trest bude vyloučen na 1 rok z MHL. Při dalším takto vysokém trestu bude vyloučen doživotně.

Nenastoupení k zápasu – kontumace + pokuta 1000.-Kč. Při druhém kontumace a 2000.- Kč. Při třetím kontumace a 3000.- Kč + vyloučení ze soutěže bez možnosti vrácení vkladu.

Neoprávněný start hráče – kontumace + pokuta 1000.- Kč za každého hráče. Při druhém kontumace a 2000.- Kč za každého hráče. Při třetím kontumace a 3000.- Kč za každého hráče + vyloučení ze soutěže bez možnosti vrácení v kladu. Pokud do utkání nastoupí hráč, který je v trestu, bude utkání kontumováno, mužstvo zaplatí pořádkovou pokutu 3000.-Kč a hráč bude doživotně vyloučen z MHL.

Všechny pokuty jsou splatné do dalšího zápasu mužstva. Vypsané tiskopisy od p.Novotného jsou u ledařů nebo je ledaři vypíšou sami. V případě, že mužstvo nastoupí do utkání aniž by mělo zaplacenou jakoukoliv pokutu bude toto utkání kontumováno a udělena pořádková pokuta 500.- Kč.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.